تماس با ما

         044-33379560  

044-33379560   

info@saturn-co.com

      ارومیه، خیابان خیام جنوبی، مجتمع تجاری خیام، طبقه 3، واحد 5    

 کیلومتر 11 جاده ارومیه، سرو ، روبروی دانشگاه ارومیه، پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه