شورای عالی انفورماتیک در سال 1359 به منظور سامان دهی به امور انفورماتیک کشور در رشته های ( علوم رایانه ، مهندسی رایانه ، علوم اطلاع رسانی ، داده ورزی (رشته دانشگاهی ) ، مهندسی داده ورزی ، فناوری اطلاعات ، ژئوانفورماتیک زمینه ای بین رشته ای است  که از ساختارهای اطلاعاتی در جغرافیا و علوم زمین استفاده می کند.) تاسیس شد. این شورا زیر مجموعه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی (سازمان برنامه و بودجه سابق ) می باشد. همچنین این شورا مجری آیین نامه احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی نیز می باشد. پیروزی انقلاب اسلامی ایران ایجاد دگرگونی های بنیادی را در ارگانهای مملکتی به منظور خودکفایی هرچه بیشتر کشور در زمینه های مختلف ، منجمله امور کامپیوتری لازم ساخته است. بدین منظور تشکیل شورایی به نام شورای عالی انفورماتیک کشور وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که بتواند از طریق تنظیم سیاستهای لازم به این امر سر و سامان داده و از اتلاف منابع ملی جلوگیری کرده و استقرار یک نظام انفورماتیک سالم را امکان پذیر ساخته و ایران را در حرکت به سوی خودکفایی در این رشته هدایت و یاری نماید ضروری است. شرکت ارتباط افزار افق از سال 1392 عضو شورای عالی انفورماتیک کشور بوده که با عنایت حق تعالی و با وجود توانایی ها و تجارب بسیار موفق به ارتقاء رتبه در گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی شورای عالی انفورماتیک گردیده است.

 

در اجرای ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای و حمایت عملی از حقوق یادشده در آن، با تلاش بی وقفه دست اندرکاران صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، جهت نظم بخشی و سامان دهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با هدف تنظیم گری مناسبات بخش خصوصی و دولت و مشارکت موثر در ساماندهی امور تجاری رایانه ای بر اساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار (مصوب 1379/10/4 مجلس شورای اسلامی ) و آیین نامه مصوب هیات وزیران ( مصوب 1383/4/24 ) از تیرماه سال 1384 فعالیت خود را آغاز نمود و با ادغام انجمن شرکت های انفورماتیک ایران به عنوان سازمانی مردم نهاد ، در شش سال گذشته در این زمینه فعال بوده است. شرکت ارتباط افزار افق با عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و مشارکت در فعالیت های این سازمان سهم بسزایی در پیشرفت و بهبود روند فعالیت های این سازمان داشته است.